Shelter Cymru Nike Golf Golf Development Wales Celtic Manor Prizes

Os ydych chi’n newydd i golff, a hoffech chi gael cyfle i chwarae ar un o gyrsiau enwocaf y byd a lle cynhaliwyd Cwpan Ryder 2010, yna mae Meistri Mini Cymru yn addas i chi.

Cynlluniwyd y digwyddiad fel cyfle llawn hwyl i golffwyr ifanc ddefnyddio’r sgiliau y maen nhw’n eu datblygu ar hyn o bryd.

Mae Meistri Mini Cymru yn agored i bob golffiwr ifanc nad ydynt yn aelodau o glwb golff neu sydd wedi ymuno â chlwb golff yn ddiweddar ond sydd heb ennill handicap is na 28 eto.

Bydd pob rownd gymhwyso yn cael ei rhannu’n gategorïau fel a ganlyn:-

Gwryw a benyw, ar 1 Medi 2014:
7 oed ac iau (disgyblion sydd ym Mlwyddyn 2 ac is, yn y flwyddyn ysgol bresennol)
8 - 9 oed (disgyblion sydd ym Mlynyddoedd 3 a 4, yn y flwyddyn ysgol bresennol)
10 - 11 oed (disgyblion sydd ym Mlynyddoedd 5 a 6, yn y flwyddyn ysgol bresennol)
12 oed a hŷn (Blwyddyn 7 ac uwch)

Mae’r digwyddiad wedi cael ei gynnal ers 2010, ac rydym ni wedi gwneud newid pwysig eleni. Gan fod angen i oedolyn ddod gyda phob golffiwr, rydym ni wedi newid pryd cynhelir y digwyddiadau, o’r prynhawn, i ddechrau ym mhob lleoliad am 5pm.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chwarae dros 9 twll yn y lleoliadau canlynol:

Rowndiau Cymhwyso
Clwb Golff Parc Virginia​ Dydd Llun, 6 Gorffennaf
Clwb Golff Casnewydd Dydd Mercher, 8 Gorffennaf
Clwb Golff Caerdydd Dydd Llun, 13 Gorffennaf
Clwb Golff Caerfyrddin Dydd Mawrth, 14 Gorffennaf
Clwb Golff Llandrindod Dydd Mercher, 15 Gorffennaf
Clwb Golff Pennard Dydd Iau, 16 Gorffennaf
Clwb Golff Ynys Môn Dydd Llun, 20 Gorffennaf
Clwb Golff Dyffryn Moss Dydd Mawrth, 21 Gorffennaf

Y Rownd Derfynol
Y Celtic Manor Dydd Mawrth, 27 Hydref

Bydd y sgorau gorau o bob rownd gymhwyso, ym mhob categori, yn cael eu gwahodd i rownd nesaf y gystadleuaeth.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim, ond gofynnir i bob chwaraewr gefnogi Shelter Cymru trwy godi arian nawdd. Mae gwobrau ar gyfer nawdd a godir. Cyflenwir pob gwobr gan Nike Golf. I gael manylion llawn, cliciwch yma.

Bydd y 6 sydd wedi codi’r mwyaf o arian ledled Cymru yn cael eu gwahodd i’r Celtic Manor i chwarae mewn digwyddiad ar wahân. Bydd gwobr ychwanegol ar gyfer yr unigolyn sydd wedi codi’r swm mwyaf o arian.

Mae pob un o’n lleoliadau’n berffaith ar gyfer y rheiny sy’n newydd i golff. Fel arfer, mae tyllau rhwng 40 a 160 llathen o ran hyd, a bydd y cwrs wedi’i osod yn arbennig ar gyfer golffwyr ifanc sy’n ddechreuwyr.

Rydym yn annog golffwyr ag anabledd i ymgeisio yn arbennig, gydag enillydd blaenorol Meistri Mini Cymru yn mynd yn ei flaen i fod yn Bencampwr Bechgyn Anabl Prydain.

Nifer uchaf y trawiadau ym mhob twll yw 10, ac mae nifer o newidiadau eraill i Reolau arferol Golff. Cliciwch yma i weld rhestr lawn Rheolau’r Gystadleuaeth.