Shelter Cymru Nike Golf Golf Development Wales Celtic Manor Prizes

Mae cofrestru ar gyfer digwyddiad eleni yn rhad ac am ddim.

Llenwch y manylion isod, gan gynnwys eich dewis o leoliad a’r amser dechrau sydd orau gennych. Bydd manylion llawn y digwyddiad yn cael eu hanfon mewn neges e-bost tua 10 diwrnod cyn dyddiad pob rownd gymhwyso, yn cadarnhau amser dechrau pob chwaraewr.

Enw’r chwaraewr:

Enw rhieni:

Dyddiad geni:

Cyfeiriad:

Cod post:

Rhif ffôn cyswllt:

E-bost (gofynnol):

Please Select one Venue:

Do you have your own clubs?

Trwy gofrestru ar gyfer Meistri Golff Cymru, rwy’n deall:

(a) os oes gennyf amheuaeth ynglŷn ag iechyd neu gyflwr meddygol fy mhlentyn a all gael ei effeithio gan ymarfer corff, dylwn gael cymeradwyaeth meddyg cyn i’m plentyn gymryd rhan;
(b) bod gan bob plentyn gwmni oedolyn yn y digwyddiad;
(c) cydnabod bod fy mhlentyn yn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn ar ei fenter ei hun ac ni all y trefnydd fod yn atebol am unrhyw anaf, golled neu niwed a achosir neu a ddioddefir o ganlyniad i gymryd rhan;
(ch) ein bod ni’n rhwym i reolau’r digwyddiad, fel y nodir gan y trefnwyr;
(d) fy mod yn rhoi caniatâd i luniau (a ffilm) gael eu tynnu o’m plentyn i’w defnyddio at ddiben cyhoeddusrwydd.

Rwy’n cytuno i’r Telerau Cofrestru uchod

Diogelu Data

 Ticiwch y blwch os byddai’n well gennych beidio â chlywed am unrhyw ddigwyddiadau sydd ar ddod, na gwaith Shelter Cymru a Datblygu Golff Cymru.